witrynka01

witrynka02

O nas

Biuro BWN-KODA działa między innymi na rzecz osób Niesłyszących, pomagając im w sprawach codziennych, z którymi osoby te mają problem z racji swojej niepełnosprawności.

Założycielem BWN-KODA jest osoba znająca środowisko Niesłyszących od dzieciństwa, ma więc świadomość problemów, z jakimi borykają się Niesłyszący na co dzień, posiada też doświadczenie w niesieniu im pomocy.

W biurze BWN-KODA osoby Niesłyszące otrzymają pomoc w zakresie tłumaczeń, poszukiwania pracy, wyszukiwania informacji dotyczących rehabilitacji, udzielimy też pomocy z zakresu informatyki, jak i przy wypełnianiu druków, wniosków, odwołań oraz wszelkich dokumentów, których wypełnienie stanowi problem dla osób Niesłyszących.

Założyciel BWN-KODA jest wykładowcą języka migowego i biegłym sądowym tłumaczem języka migowego, dzięki temu mamy możliwość tłumaczeń sądowych, notarialnych, prokuratorskich, na policji itd., które udzielamy na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego.

Ponadto nasza działalność zajmuje się prowadzeniem kursów języka migowego dla różnych grup społecznych i na różnych poziomach.Ustawa o języku migowym ma na celu ustanowienie języka migowego językiem urzędowym.

Dzięki tej Ustawie Niesłyszący będą mieli łatwiejszy dostęp do informacji, umożliwi im to egzekwowanie swoich praw. W związku z Ustawą nasze kursy mogą okazać się niezbędne do wyszkolenia kadry pracowników instytucji publicznych tak, aby mogli pomóc swoim Niesłyszącym interesantom. Prowadzimy kursy  nie tylko w Bydgoszczy, ale i w całym województwie kujawsko-pomorskim.

BWN-KODA współpracuje ze stowarzyszeniami, organizacjami wspierającymi osoby niepełnosprawne - głównie Niesłyszące, jak i Głuchoniewidome. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi stowarzyszeniami.

W BWN-KODA osoby słyszące mogą zawsze otrzymać informacje związane z problematyką osób Niesłyszących. Służymy informacją, wiedzą i doświadczeniem.

Prowadzimy również zajęcia z języka migowego w placówkach oświatowych - przedszkolach, szkołach, itp.

Zapraszamy do polubienia Naszego Fanpage oraz do kontaktowania się z Nami 

https://www.facebook.com/J%C4%99zyk-migowy-Biuro-Wsparcia-Nies%C5%82ysz%C4%85cych-Koda-565749623443294/?fref=ts

do maa_na_www_45

 

Polityka prywatności:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym pragniemy zwrócić Państwa uwagę na kilka istotnych kwestii związanych z przetwarzaniem Państwa danych.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest BWN-KODA Kujawsko-Pomorskie Centrum Języka Migowego Maria Strojewska, z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 15/30, 85-065 Bydgoszcz.

W sprawie danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  Kontakt jest również możliwy drogą pisemną na wyżej wskazany adres.

Państwa dane przetwarzane będą na podstawie w/w rozporządzenia, wyłącznie w celu:

a) przeprowadzenia i udokumentowania rekrutacji na kurs języka migowego oraz udokumentowania przebiegu kursu języka migowego organizowanego przez Administratora, tj. BWN-KODA Kujawsko-Pomorskie Centrum Języka Migowego Maria Strojewska,

b) archiwizacji dokumentów

c) zakończenia procesu umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego zawartej pomiędzy Panią/Panem a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z zadaniem ustawowym „Szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się” realizowanego w interesie publicznym (jeżeli dotyczy danej osoby).

BWN-KODA Kujawsko-Pomorskie Centrum Języka Migowego Maria Strojewska – jako administrator danych – realizując wymogi RODO chroni Pani/Pana dane osobowe i gwarantuje, że będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.

 

Zakres Pana/Pani danych, które podlegają przetwarzaniu:

a) imię i nazwisko,

b) data i miejsce urodzenia,

c) płeć,

d) PESEL,

e) adres poczty elektronicznej,

f) numer telefonu,

g) adres zamieszkania i zamledowania

                                                

Każdy z Państwa ma prawo dostępu do:

a) treści swoich danych,

b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

c) przenoszenia danych,

d) wniesienia sprzeciwu.

 

Administrator danych nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników szkoleń innym osobom lub instytucjom.

Jednocześnie informujemy, że mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, że ich przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.